Obowiązek Informacyjny

Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”). Niniejszy dokument informuje o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych przez KantorDollar.pl.

Definicja Danych Osobowych

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Przy korzystaniu z naszych serwisów takie dane to m.in. adres e-mail, adres IP, czy inne dane podane dobrowolnie podczas korzystania z naszej strony. Dane te mogą być również przechowywane w plikach cookies i podobnych technologiach.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KantorDollar.pl. Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro (at) adsweb.pl.

Cel, Podstawa Prawna i Okres Przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie oparte na dobrowolnie wyrażonej zgodzie.

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, zależny od podstawy prawnej przetwarzania.

Odbiorcy Danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez zaufane podmioty trzecie, które wspierają nas w świadczeniu usług, takie jak dostawcy usług IT, agencje marketingowe oraz doradcy prawni i audytorzy. Dane mogą być również udostępniane organom publicznym, jeśli wymaga tego prawo.

Cookies i Technologie Śledzenia

Stosujemy cookies i podobne technologie do analizowania ruchu na stronie oraz dla celów reklamowych. Zarządzanie ustawieniami cookies jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Ochrona Danych

KantorDollar.pl stosuje środki ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem. Wszelkie dane są przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Twoje Prawa

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych.
 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • Ograniczenia przetwarzania.
 • Przenoszenia danych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z niektórych usług. Możesz cofnąć swoją zgodę w każdym momencie, co może wpłynąć na dalsze korzystanie z naszych usług.