Naczelny prawnik Coinbase apeluje o regulację stablecoinów.

Szef prawny Coinbase, Paul Grewal, apeluje do Kongresu Stanów Zjednoczonych o szybkie uchwalenie ustaw dotyczących stablecoinów w celu zwalczania nielegalnego wykorzystania kryptowalut. Grewal wyraził swoje zaniepokojenie w postach na Twitterze. Według niego jedynym sposobem rozwiązania problemu finansowania nielegalnych działań za pomocą kryptowalut jest skuteczne prawodawstwo dotyczące stablecoinów.

Szef prawny Coinbase podkreślił znaczenie lokalizacji stablecoinów denominowanych w dolarze w Stanach Zjednoczonych, sugerując że działa to na korzyść amerykańskiego systemu finansowego. Dodatkowo, Grewal podkreślił, że kluczowe kwestie mogą zostać rozwiązane poprzez legislację, a nie politykę, takie jak zasady zarządzania rezerwami i prawa do wymiany, sugerując, że te problemy mogą zostać rozwiązane poprzez determinację i skupienie na praktycznych rozwiązaniach.

Apel Grewala był spowodowany zeznaniami pisemnymi Wally’ego Adeyemo w sprawie rosnących obaw związanych z wykorzystaniem kryptowalut przez terrorystów i przestępców do finansowania nielegalnych operacji na skalę globalną. Według zeznań zastępcy sekretarza skarbu, terroryści wykorzystują kryptowaluty do zachowania anonimowości, co pozwala im łatwo poruszać się w tradycyjnych strukturach finansowych.

Zeznania Adeyemo przedstawiały przykłady wykorzystania kryptowalut przez grupy terrorystyczne, takie jak al-Kaida, do finansowania swoich działań przestępczych. Ponadto raport podkreślił, jak Islamski Korpus Rewolucyjnej Straży Przeznaczenia (IRGC-QF) przekazywał aktywa cyfrowe Hamasowi i Islamskiemu Dżihadowi w Gazie. Adeyemo zaproponował reformy, takie jak wprowadzenie sankcji wtórnych, aby ukarać międzynarodowych dostawców aktywów cyfrowych ułatwiających nielegalne finansowanie oraz poszerzenie zakresu regulacyjnego, aby objąć dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP).