Korea Południowa ma zamiar uczynić tymczasową jednostkę ds. kryptowalut stałą.

Raporty lokalnych mediów informują, że Korea Południowa podejmuje zdecydowane środki w celu zwalczania wzrostu przestępstw związanych z kryptowalutami i oszustw poprzez przekształcenie tymczasowej jednostki do spraw śledczych dotyczących aktywów wirtualnych w stałą jednostkę.

Wzrost podejmowania podejrzanych transakcji przez firmy kryptowalutowe wywołał alarm w kraju. W ubiegłym roku odebrano ponad 16 000 raportów, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Korea Południowa rozważa formalne ustanowienie jednostki do zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami

Według lokalnego raportu Korea Południowa rozważa awansowanie tymczasowej jednostki do spraw śledczych związanych z kryptowalutami, czyli Zespołu Wspólnego Dochodzenia w Sprawie Aktywów Wirtualnych, na stały departament.

Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury, aby oficjalnie ustanowić Zespół Wspólnego Dochodzenia w Sprawie Aktywów Wirtualnych w celu wzmocnienia zdolności dochodzeniowych. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa mają rozpocząć dyskusje na początku maja w sprawie podniesienia statusu tej jednostki do oficjalnego departamentu.

Obecnie jednostka funkcjonuje jako tymczasowa struktura podlegająca Prokuraturze Okręgowej Południowego Seulu i istnieje ryzyko jej rozwiązania. Podniesienie statusu ma zwiększyć efektywność poprzez mianowanie nowych prokuratorów i poprawę alokacji budżetu.

Zespół Wspólnego Dochodzenia w Sprawie Aktywów Wirtualnych, inaugurowany 26 lipca 2023 roku, ma za zadanie prowadzić śledztwa w sprawach związanych z kryptowalutami. Składa się z około 30 ekspertów do spraw dochodzeniowych z siedmiu różnych organizacji, w tym prokuratury i organów finansowych. Ten zespół współpracuje z różnymi kluczowymi podmiotami w dochodzeniach przestępstw związanych z aktywami wirtualnymi.

Mimo postępów osiągniętych przez jednostkę, obawy związane z jej tymczasowym statusem mogą doprowadzić do jej ewentualnego zniesienia. Przypadki z przeszłości, takie jak likwidacja Zespołu Wspólnego Dochodzenia w Sprawie Przestępstw Związanych z Papierami Wartościowymi Prokuratury Okręgu Południowego w styczniu 2020 roku, podkreślają konieczność uformowania ustalonej organizacji dochodzeniowej, aby zapewnić zrównoważoną komunikację i współpracę z odpowiednimi podmiotami.