Przed halvingiem kurs bitcoina zachowa się zgodnie z prognozą Michaëla van de Poppe.

Zbliża się halving BTC – zdarzenie, które zmniejsza nagrodę dla górników, a co za tym idzie, ma wpływ na rynek kryptowalut. Analityk Michaël van de Poppe przewiduje, że przed podziałem nagrody dojdzie do ataku na ATH i jego przebicia. Obecnie cena bitcoina oscyluje wokół 70 500 USD, z prognozami sięgającymi od 75 000 do 80 000 USD. Według van de Poppe, to spokojne dni przed burzą, która ma nadejść tuż przed halvingiem, po którym planowana jest korekta.

Podział nagrody za wydobycie nowych bloków BTC o połowę może spowodować wzrosty kursu kryptowaluty ze względu na zmniejszenie podaży nowych coinów o 50%. Halving to ważne wydarzenie, które ma realny wpływ na rynek kryptowalut. Obserwując wykres BTC, widać, jak nagroda za wykopanie 1 bloku została zmniejszana o połowę, obecnie wynosząc 6,25 BTC, a po halvingu spadnie do 3,125 BTC. Spadek podaży nowych coinów przyczynia się do wzrostu ceny bitcoina.

Wzrost popytu na bitcoina jest kluczowym czynnikiem wpływającym na podniesienie kursu. Oczekuje się, że nowe inwestycje, zwłaszcza poprzez możliwość handlu bitcoinem za pośrednictwem ETF-ów, przyczynią się do dalszego wzrostu kryptowaluty. Dodatkowo, planowane cięcia stóp procentowych przez Fed mogą skłonić inwestorów do szukania bardziej ryzykownych aktywów, takich jak kryptowaluty. Oczekuje się, że halving BTC przyniesie istotne zmiany na rynku, otwierając nowe perspektywy dla inwestorów.