Blockchain dominujący w przestępstwach kryptowalutowych w 2023 roku

Według najnowszego raportu, w 2023 roku obserwowany był spadek całkowitej wartości nielegalnych transakcji z użyciem kryptowalut. Mimo tego przestępcy wciąż preferują jeden z blockchainów, a mianowicie Tron. Okazuje się, że aż 45% transakcji typu crypto laundering odbywało się na Tronie, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Firma analityczna TRM Labs informuje również, że Tron jest wyjątkowo popularny wśród cyberprzestępców, zwłaszcza w dziedzinie handlu narkotykami i finansowania terroryzmu. Interesująca jest także preferencja przestępców co do kryptowalut – najchętniej obracają oni stablecoinem tetherem (USDT), którego użycie wzrosło o 125% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Mimo że Bitcoin wciąż jest najczęściej wybieraną kryptowalutą do sprzedaży nielegalnych substancji, to transakcje związane z handlem lekami z wykorzystaniem Tron zwiększyły się znacząco. Co więcej, również w sprzedaży fentanylu zauważono wzrost znaczenia tokena TRX. Eksperci podkreślają, że niskie opłaty transakcyjne oraz szybkość sieci Tron sprawiają, że jest on atrakcyjny dla przestępców do prowadzenia operacji prania brudnych pieniędzy.

Mimo spadku całkowitej wartości nielegalnych transakcji z użyciem kryptowalut, TRM Labs wskazuje, że działania rządów, służb oraz nałożenie sankcji na podmioty związane z kryptowalutami przyczyniły się do poprawy sytuacji. Jednakże jak pokazuje preferencja Tronu przez przestępców, walka z przestępczością internetową wciąż pozostaje wyzwaniem.