Wiceprezesi Worldcoin spotkali się z przywódcami Malezji w obliczu obaw o prywatność

Wyżsi przedstawiciele Worldcoin spotkali się z kluczowymi urzędnikami malezyjskimi w związku z obawami dotyczącymi prywatności oraz wyzwaniami regulacyjnymi. Spotkanie podkreśliło istotną rolę programów MDEC oraz możliwości współpracy, w tym strategicznego rozszerzenia działalności firmy w Malezji. W dyskusjach uczestniczyli m.in. zastępca sekretarza generalnego Ministerstwa Cyfrowego, CEO Malaysia Digital Economy Corporation, oraz dyrektor Departamentu Ochrony Danych Osobowych.

Rozmowy koncentrowały się na programach MDEC, roli w rozwoju krajobrazu venture capital i startupów, a także możliwościach współpracy, w tym planach strategicznego rozszerzenia działalności w Malezji. Wcześniej liderzy Worldcoin, w tym Alex Blania i CEO Tools of Humanity, omawiali z rządem Malezji kwestie związane z szybkim rozwojem technologicznym, ze szczególnym naciskiem na inicjatywę dotyczącą ochrony prywatności i danych osobowych.

Wynotowania wartościował także współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, doceniając starania Worldcoin w zakresie ochrony prywatności danych użytkowników. Buterin zauważył, że Worldcoin, powstałe m.in. przy współpracy z OpenAI, wykonuje „bardzo dobrą pracę” w stosowaniu środków kryptograficznych mających zapewnić poufność danych. Ich system zaprojektowany jest tak, aby być coraz bardziej minimalistyczny pod względem zbieranych informacji.