Chirp Network dołącza do peaq w celu budowy zjednoczonych połączeń DePIN

Sieć Chirp nawiązała partnerstwo z firmą peaq w celu zapewnienia rozwiązań łącznościowych dla zdecentralizowanych sieci infrastruktury fizycznej (DePINs).

Chirp Network zintegruje swoją technologię telekomunikacyjną z warstwą blockchain peaq, dedykowaną dla DePIN i świata rzeczywistego aktywów (RWAs).

Chirp rozwija zjednoczoną, wieloprotokołową zdecentralizowaną sieć łączności zdolną do ułatwiania wymiany danych na dowolnym obsługiwanym protokole i w dowolnej odległości.

Jej sieć obejmuje urządzenia bramkowe „Blackbird”, już działające w 33 krajach, które zapewniają łączność poprzez różne kanały IoT, takie jak LoRaWAN, LoRa 2,4 GHz oraz BLE.

Te urządzenia Blackbird są zasilane przez sieci LTE Chirp, umożliwiając im łączenie urządzeń na całym świecie. To ma umożliwić płynną wymianę danych między sieciami i flotami, wspierając zdecentralizowaną kręgosłup komunikacyjny.

Poprzez partnerstwo z peaq, Chirp ma na celu zapewnienie wszechstronnej łączności dla DePINs, łącząc inteligentne urządzenia na całym świecie przy użyciu głównych protokołów IoT.

XMAQUINA, twórca pierwszej w pełni autonomicznej zrobotyzowanej kawiarni z ztokenizowanym modelem biznesowym, wykorzysta sieć Chirp w ekosystemie peaq do łączności. Automatyczny barista projektu niedawno został zaprezentowany podczas konferencji TOKEN2049 w Dubaju.

Chirp również planuje zapewnić łączność dla ELOOP, który umożliwia ztokenizowane inwestycje w DePINs poprzez sieć peaq, oraz dla Silencio, DePIN nagradzający użytkowników kryptowalutą za zbieranie danych dotyczących zanieczyszczenia hałasem.