Konieczna szybsza sprawiedliwość dla oszustów kryptowalutowych, twierdzi szef prokuratury w Korei Południowej

Wyższy urzędnik prokuratury w Korei Południowej apeluje o szybsze sądownictwo w przypadku przestępstw związanych z kryptowalutami, zauważając, że obecnie procesy są „zbyt długie” w procesie obróbki.

Szef biura prokuratora dzielnicy południowoseulskiej, Lee Jeong-ryeol, wyraził tę opinię w wywiadzie dla gazety Hanguk Kyungjae, podkreślając konieczność przywrócenia zaufania na rynku wirtualnych aktywów poprzez przyspieszenie procesu śledztw, procesów sądowych i wymierzania kar.

Podejmowane są decydujące kroki w Korei Południowej w celu zwalczania wzrostu przestępstw związanych z kryptowalutami i oszustw, a utworzenie tymczasowej jednostki do dochodzeń wirtualnych aktywów jako stałej organizacji to jedno z rozwiązań przyjętych przez rząd.

Lee stwierdził, że mimo iż przestępstwa związane z kryptowalutami prezentują sądom nowatorskie aspekty, w swojej istocie nie różnią się zbytnio od konwencjonalnych oszustw finansowych. Dodał, że konieczne jest zmierzenie się z nimi za pomocą nowych technologii informatycznych, gdyż esencja kradzieży poprzez kłamstwo nie zmienia się, niezależnie od zaangażowanych technologii.

Jednostka, której dyrektorem jest Lee, zmaga się z „pierwszymi w swoim rodzaju” sprawami związanymi z kryptowalutami, w tym sieciami nielegalnych transakcji pozagiełdowych o wartości około 478 milionów dolarów. Praca jednostki stanowi poważne wyzwanie, ponieważ większość prowadzonych śledztw nie ma istniejących precedensów prawnych.