Senator Elizabeth Warren krytykuje propozycję ustawy dotyczącej stabilnej kryptowaluty, wskazując na ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego.

Senator Elizabeth Warren ostro krytykuje próbę uchwalenia ustawy dotyczącej stablecoinów bez ustaw przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy, wskazując na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. W liście do przewodniczącego Komitetu ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, Patricka McHenry’ego (R-NC) i członka rangi Maxine Waters (D-CA), opublikowanym w poniedziałek, senator wyraziła obawy dotyczące zwiększenia ryzyka związanego z proponowaną ustawą.

Warren zauważa, że tworzenie nowych ram regulacyjnych dla stablecoinów może „potęgować i umacniać” ryzyko, jakie stanowią dla amerykańskiego sektora bankowego. Senator argumentuje, że stablecoiny stanowią zagrożenie dla konsumentów i systemu bankowego, włączając w to destabilizację systemu płatniczego oraz ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego.

W liście do przedstawicieli McHenry’ego i Waters, senator apeluje o ostrożność w integracji stablecoinów w formalny system bankowy i rozszerzaniu ochrony sieci bezpieczeństwa na emitentów stablecoinów bez mocnych regulacji zapewniających bezpieczeństwo i solidność finansową.

Elizabeth Warren jest zdecydowaną przeciwniczką kryptowalut, co potwierdza jej starania o uchwalenie controversial „Digital Assets Anti-Money Laundering Act” (DAAMLA) w 2022 roku. Senator konsekwentnie dąży do wprowadzenia surowych przepisów nadzoru nad kluczowymi graczami w branży kryptowalut, takimi jak górnicy, walidatorzy i dostawcy.

W oczekiwaniu na ustawę dotyczącą stablecoinów, oczekiwanej przez wieloletniego zwolennika legislacji w tej sprawie i CEO Circle, Jeremiego Allaire’a, Elizabeth Warren wyraża determinację do regulacji kryptowalut, ale zakres konsensusu wśród ustawodawców wciąż pozostaje kwestią do ustalenia. Senatorka nie zanosi jednak na ustępstwa w swoich staraniach, aby wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje w sektorze kryptowalut.