Rząd USA obiecuje 3,6 miliona dolarów na rozwój kadry cybersecurity.

Amerykański rząd zadeklarował 3,6 miliona dolarów na umowy współpracy mające na celu rozwój siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, chroniącej przed możliwymi atakami hakerskimi. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych – National Institute of Standards and Technology (NIST) zadeklarował przyznanie około 200 000 dolarów 18 organizacjom edukacyjnym i społecznościowym w 15 stanach, aby zmierzyć się z brakiem doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Umowa współpracy, nad którą będzie czuwać partnerstwo NICE między rządem USA, światem akademickim i sektorem prywatnym, skupi się na edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa i rozwoju siły roboczej. Dyrektor NIST, Laurie E. Locascio, wyraziła entuzjazm dla przyszłości cyberbezpieczeństwa i osiągnięć, jakie mogą przynieść przyznane dotacje.

Wybrani beneficjenci będą budować Regionalne Sojusze i Partnerstwa Wielostronne w celu Stymulowania (RAMPS) edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa wspólnie. Projekty RAMPS będą zgodne z przewidywanymi przez NIST potrzebami ramy siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla lokalnych firm, przedsiębiorstw i organizacji non-profit.

Wpływ na decyzję amerykańskiej agencji rządowej miały dane udostępnione przez narzędzie CyberSeek, platformę finansowaną przez NICE, która analizuje dane dotyczące rynku pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pokazały one 448 033 możliwości pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w USA między styczniem 2023 a styczniem 2024 roku. Pomimo masowych zwolnień w branży technologicznej, sektor cyberbezpieczeństwa nadal rośnie, a liczba wakatów dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa wzrosła o 350% od 2013 do 2021 roku. W 2023 roku sektor miał około 3,5 miliona nieobsadzonych stanowisk, z czego ponad 700 000 dotyczyło miejsc pracy w cyberbezpieczeństwie w USA.

Zagrożenia związane z cyberprzestępczością nadal rosną w USA. Według IBM, 83% organizacji doświadczyło formy ataku hakerskiego w 2022 roku. Skale tych incydentów mogą być niszczące. Przykładowo niektóre firmy doświadczyły spadku o ponad 5% wartości swoich akcji po naruszeniu danych, podczas gdy inne miały całą swoją łańcuch dostaw zakłócony przez ataki hakerskie. Tanze Internet Crime Report wykazało, że w 2023 roku otrzymano 880 418 skarg na cyberprzestępczość od mieszkańców USA.

Raport o cyberprzestępczości z 2023 roku firmy eSentire przewiduje, że koszty związane z cyberprzestępczością sięgną 10,5 biliona dolarów do 2025 roku. Powszechność cyberprzestępczości stała się poważnym zmartwieniem we wszystkich branżach wewnątrz i na zewnątrz USA, nawet gdy regulacje, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zaczęły traktować kwestie związane z cyberbezpieczeństwem poważnie.