Działania banków wobec posiadaczy kryptowalut: konta są nadal blokowane.

W Polsce i na świecie zauważalny jest wzrost przypadków blokowania rachunków bankowych związanych z rynkiem kryptowalut. Trend ten dotknął niedawno również niektórych inwestorów w Wielkiej Brytanii, USA i Unii Europejskiej. Jednym z takich przypadków jest sytuacja znanego polskiego ekonomisty, który próbując dokonać transakcji związanej z kryptowalutami, został zaskoczony zablokowaniem konta bankowego przez Revolut.

Podobne problemy napotykają również inni inwestorzy, jak np. współzałożyciel konferencji ETH Denver, któremu bank Wells Fargo niespodziewanie zamknął konto po 26 latach współpracy. Brak jasnych wyjaśnień ze strony banków w takich sytuacjach stawia klientów w trudnej sytuacji. Caitlin Long, założycielka Custodia Bank, zauważa wzrost zainteresowania firm kryptowalutowych przenoszeniem środków z zamkniętych rachunków bankowych do instytucji finansowych związanych z kryptowalutami.

Podobne problemy z blokadą rachunków bankowych związanych z kryptowalutami spotykają również polscy inwestorzy. Ekonomista Krzysztof Piech podzielił się swoim doświadczeniem, opisując sytuację, gdy bank zablokował mu konto po próbie zakupu kryptowaluty. W obliczu takich trudności, eksperci radzą ostrożność i unikanie banków, które negatywnie odnoszą się do transakcji związanych z rynkiem kryptowalut.