Dubaj: VARA wspiera małe podmioty kryptowalutowe, dostrzega niedoskonałości w regulacjach

Matthew White, dyrektor generalny Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) w Dubaju, podczas panelu dyskusyjnego w czasie Paris Blockchain Week podkreślił gotowość organu regulacyjnego do ułatwienia obciążeń regulacyjnych dla mniejszych podmiotów kryptowalutowych. White zaznaczył istnienie niedoskonałości w regulacjach dotyczących kryptowalut, podkreślając potrzebę ich ulepszenia.

Dyrektor VARA przyznał wysokie koszty związane z przestrzeganiem regulacji, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów kryptowalutowych posiadających ograniczone zasoby. Podkreślił również znaczenie znalezienia rozwiązań tego problemu, sugerując m.in. możliwość, że więksi gracze rynkowi mogliby wspierać mniejsze podmioty w zakresie przestrzegania regulacji.

White zaproponował rozwiązania, takie jak udział większych uczestników rynkowych w wspieraniu mniejszych, aby koszty związane z przestrzeganiem regulacji ponoszone były przez te większe podmioty. CEO VARA podkreślił priorytetową rolę organu w osiąganiu równowagi między innowacją a przestrzeganiem regulacji.

Virtual Asset Regulatory Authority została powołana w marcu 2022 roku, a mniej niż rok później, w lutym 2023 roku, ujawniła kompleksowe wytyczne regulacyjne dostosowane dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP). W listopadzie tego samego roku Matthew White objął stanowisko CEO w ramach przygotowań do pełnowymiarowej działalności rynkowej.

White podczas panelu dyskusyjnego omówił przyszłość regulacji w branży kryptowalut, podkreślając nieuchronność znaczących regulacji w krótkim i średnim okresie. Mimo zbliżającego się krajobrazu regulacyjnego, wyraził optymizm co do wykorzystania technologii do realizacji celów politycznych w długoterminowej perspektywie.