Chainlink wypuszcza aplikację „Transporter” umożliwiającą przesyłanie kryptowalut pomiędzy różnymi sieciami.

Chainlink, czołowy dostawca danych dla inteligentnych kontraktów opartych na blockchain, wypuścił nową aplikację o nazwie Transporter do składania i monitorowania transakcji cross-chain. Aplikacja jest oparta na Protokole Interoperacyjności Cross-Chain (CCIP) Chainlink, stanowiącym standard dla interoperacyjności pomiędzy łańcuchami.

Transporter to „hiper-bezpieczna aplikacja łącznikowa”, która zapewnia niespotykaną dotąd bezpieczeństwo użytkownikom chcącym przesyłać tokeny pomiędzy różnymi blockchainami. Poza tym umożliwia przenoszenie tokenów między różnymi blockchainami, zaczynając od Arbtrium, Avalanche, Base, BNB Chain, Ethereum, Optimism, Polygon, aż po WEMIX.

Według Sergey Nazarova, współzałożyciela Chainlink, Transporter ułatwia korzystanie z korzyści wynikających z bezpieczeństwa Chainlink CCIP przy przesyłaniu dużych wartości tokenów i istotnych wiadomości między łańcuchami. Aplikacja zapewnia użytkownikom pełen spokój ducha dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oraz wsparciu globalnemu dostępnemu 24/7.

Chainlink ujawnił także nowy mechanizm transferu tokenów dla CCIP, który umożliwia transfer ETH między łańcuchami za pomocą pul WETH. Aplikacja Transporter pozwala użytkownikom śledzić swoje aktywa i wiadomości na każdym etapie transakcji, zarówno w aplikacji Transporter, jak i przez eksplorator Chainlink CCIP. Dodatkowo, firma zapewnia, że nowa aplikacja nie nalicza dodatkowych opłat, a jedynie standardowe opłaty za korzystanie z CCIP. Pierwszymi użytkownikami Transporter są firmy inwestycyjne Fourth Revolution Capital i Moonrock Capital.