Solana wydaje aktualizację rozwiązującą problemy z zatłoczeniem sieci.

Programiści Solany ogłosili w poniedziałek aktualizację wersji beta głównego łańcucha bloków, oznaczoną jako 1.17.31, mającą na celu rozwiązanie problemów z zatłoczeniem sieci.

Aktualizacja ta koncentruje się na zwalczaniu problemów spowodowanych transakcjami spamowymi, które znacząco spowalniały czasy przetwarzania i powodowały częste niepowodzenia transakcji. Ponadto, oprócz łagodzenia zatłoczenia sieci, spodziewane jest ustabilizowanie problemów związanych ze wzrostem otwartych pozycji.

Programista Solany, Anza, zachęca walidatorów do aktualizacji swoich węzłów, gdy nieaktywny udział spadnie poniżej 5%. Aktualizację należy przeprowadzić w oknie, w którym jest możliwe monitorowanie, a napotkane problemy należy zgłaszać na kanale mb-validators na platformie Discord.

Aktualizacja v1.17.31 jest obecnie zalecana do powszechnego użytku przez walidatorów MainnetBeta. Wersja ta zawiera ulepszenia, które pomogą złagodzić trwające zatłoczenie na Sieci Solana.

Na sieci Solana walidatorzy uznawani są za nieaktywnych, gdy zostają nieaktywni. Procent nieaktywnego udziału odzwierciedla całkowitą ilość SOL-ów zablokowanych przez obecnie offline’owych walidatorów. Dlatego programiści Solany zalecają, aby walidatorzy aktualizowali swoje węzły tylko wtedy, gdy udział nieaktywnych spadnie poniżej 5%. Zapewnia to stabilność sieci podczas procesu aktualizacji.

Aktualizacja Solany kładzie fundamenty pod płynniejsze operacje

Aktualizacja ta następuje po okresie znacznego zatłoczenia na Solanie, co skutkowało około 75% niezatwierdzonych transakcji. Zatłoczenie to spowodowało zakłócenia dla wielu programistów, zmuszając ich do wstrzymania wdrożeń projektów na platformie.

Podczas gdy aktualizacja była w trakcie opracowywania, Solana przypisywała problem błędowi, podkreślając, że nie był to fundamentalny defekt w samej sieci.

Fundacja Solana przyznaje, że wiele czynników przyczyniło się do zatłoczenia. Obejmowały one wzrost popytu na przestrzeń blokową Solany, a także opóźnienia w wdrażaniu poprawek mających na celu rozwiązanie problemów związanych z siecią.

Solana inicjuje wieloetapowy plan poprawy sieci

Przez ostatni miesiąc SOL handlowało w wąskim zakresie między 160 a 200 dolarów. Aby Solana mogła wznowić trend wzrostowy, byki będą musiały przepchnąć cenę powyżej poziomu oporu wynoszącego 200 dolarów.

Należy zauważyć, że poniedziałkowa aktualizacja wersji beta głównego łańcucha bloków stanowi pierwszy krok w serii planowanych ulepszeń. Kolejne usprawnienia powinny być zawarte w kolejnej wersji.