Senator Sherrod Brown, sceptyczny wobec kryptowalut, otwarty na regulacje stablecoinów – donosi Bloomberg.

Senator Sherrod Brown, znany sceptyk kryptowalut, wyraził gotowość do wprowadzenia regulacji dotyczących stablecoinów w świetle informacji o projektowanym ustawie bipartycyjnym zaproponowanym przez przedstawicielki Cynthia Lummis i Kirsten Gillibrand – donosi raport Bloomberga. Polityk stwierdził, że jest otwarty na propozycje dotyczące stablecoinów, o ile będą one połączone z redukcją wynagrodzeń dla wykonawców nieudanych instytucji finansowych oraz upoważnieniem banków do prowadzenia działalności z firmami z branży konopi.

Aby uzyskać wsparcie dla ustawodawstwa, senatorzy często starają się łączyć różne kwestie w jednej ustawie. Brown zaznaczył, że ewentualny kompromis w sprawie stablecoinów musiałby uwzględniać jego obawy, aby go poprzeć.

Po tej deklaracji przedstawiciele Lummis i Gillibrand wprowadzili „Ustawę o stabilnych płatnościach Lummis-Gillibrand z 2024 roku”. Projekt zakłada stworzenie federalnych i stanowych regulacji dla emitentów stablecoinów, zachowując system bankowy oparty na dwóch filarach oraz wymagając, aby emitenci utrzymywali rezerwy w stosunku 1:1, jednocześnie zakazując nierealnie wspartych stablecoinów algorytmicznych oraz zapobiegając nielegalnemu wykorzystaniu stablecoinów przez emitentów i użytkowników.

Senator Gillibrand podkreśliła, że regulacje dotyczące stablecoinów są kluczowe dla ochrony konsumentów, promowania odpowiedniej innowacji oraz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Na fali dyskusji na temat regulacji stablecoinów senatorka Elizabeth Warren sprzeciwia się staraniom swoich kolegów. Polityk jest zdania, że pilne jest wprowadzenie właściwego ramowego prawnego dla zapobieżenia praniu pieniędzy w sektorze kryptowalut. Pomimo sprzeciwu niektórych polityków, ustawa dotycząca stablecoinów jest coraz bliżej rzeczywistości.