Gopax raportuje zmniejszoną stratę netto o 37 milionów dolarów po przejęciu przez Binance

Południowokoreańska giełda kryptowalut Gopax, wspierana przez Binanace, ujawniła netto stratę w wysokości 51,3 mld wonów (37 mln USD) za rok obrotowy 2023, co wynika z opublikowanego sprawozdania finansowego kończącego rok, które wydało jej przedsiębiorstwo macierzyste, Streamy.

Jest to poprawa w porównaniu do straty netto w wysokości 90,6 mld wonów w 2022 roku. Przychody Gopax wzrosły o 97% rok do roku w związku z poprawą sentymentu na rynku.

Raport finansowy przedstawiony przez Gopax obejmował bilanse na dzień 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2022 r. Straty netto spowodowane są głównie długiem związanym z GoFi, oraz depozytami uwięzionymi w Genesis Global Capital. Gopax nadal ma zaległości wobec użytkowników na kwotę 63,7 mld wonów.

Mimo kontynuacji strat netto, Gopax odnotował korzystne wyniki w 2023 r. na tle roku poprzedniego. Przychody giełdy wzrosły o 97%, osiągając 3,1 mld wonów. Ponadto, strata operacyjna zmniejszyła się znacząco o 78%, a wyniosła około 17 mld wonów.

Zakup Gopaxa przez Binance na koniec 2022 r. miał na celu rozwiązanie problemów z płynnością oraz poszerzenie obecności Binanace na rynku południowokoreańskim. Niemniej jednak władze finansowe od roku opóźniają akceptację zmiany w raporcie dotyczącym działalności wirtualnych aktywów przez Gopax.

Binance zdecydował się na zakup Gopaxa w związku z niezdolnością tego ostatniego do zwrócenia środków użytkownikom po incydencie związanym z usługą depozytową wirtualnych aktywów „GoFi”. Binance pozostaje największym udziałowcem w Gopax, trzymając 67,45% udziałów. CEO Binance ogłosił iniciatywę zmniejszenia udziałów w Gopax, stając się drugim największym udziałowcem. Spółka Binance nie podała informacji o ewentualnych zmianach w posiadanych udziałach w Gopax.