Decyzja SEC w sprawie aplikacji Franklin Templeton ETF opóźniona.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła opóźnienie decyzji w sprawie proponowanego spotowego ETF Ethereum Franklin Templeton, przedłużając termin do 11 czerwca 2024 roku. To ważne oświadczenie pozostawia niepewną przyszłość tego produktu finansowego na razie w zawieszeniu. ETF, który został złożony na początku tego roku, ma na celu śledzenie ceny ethera i wykorzysta Custody Trust Company Coinbase oraz Bank of New York Mellon jako kuratorów.

Decyzja SEC o przedłużeniu okresu przeglądu wynika z konieczności dodatkowego czasu na gruntowne zbadanie proponowanych zmian w regule i złożonych problemów związanych z klasyfikacją Ethereum oraz jego przydatnością dla spotowego ETF. Ta ostrożna postawa odzwierciedla podobne opóźnienie w przypadku propozycji Ethereum Trust Grayscale, która ma być przekształcona w spotowy ETF etheru po udanym przekształceniu swojego trustu Bitcoin wcześniej w tym roku.

Ten ruch następuje w czasie wzmożonego zainteresowania aplikacjami o spotowe ETF kryptowalutowe, do których dołączają giganci branży, takie jak Fidelity i BlackRock. Pomimo przeszkód regulacyjnych i przygaszonych oczekiwań, apetyt rynku na instrumenty inwestycyjne w kryptowaluty pozostaje silny. Ostatnie dane pokazują, że amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoin zanotowały łączny napływ netto w wysokości 12,39 miliarda dolarów i dzienny napływ netto w wysokości 62 milionów dolarów 22 kwietnia.

Dodając do złożoności wokół spotowych ETF Ethereum, SEC niedawno rozpoczął okres publicznych konsultacji dotyczących ich potencjalnego zatwierdzenia. Konkretnie, komisja poszukuje opinii na temat propozycji od Bitwise Ethereum Trust, Fidelity Ethereum Fund oraz Grayscale Ethereum. Pomimo początkowego optymizmu, prawdopodobieństwo zatwierdzenia spotowego ETF Ethereum zdaje się znacznie maleć. Postaci branżowe, takie jak CEO VanEck Jan van Eck, wyraziły sceptycyzm co do perspektyw zatwierdzenia, sugerując, że wniosek jego firmy może zostać odrzucony. CEO CoinShares Jean-Marie Mognetti podzielił tę opinię, przewidując przedłużony okres bezczynności SEC w sprawie oczekujących aplikacji.