FTX przekazuje 8,3 miliona dolarów dzień przed nowym terminem składania poprawionego planu restrukturyzacji.

Transfer w wysokości 8,3 miliona dolarów związany z bankrutem giełdy FTX i powiązaną z nią firmą Alameda Research wzbudził wątpliwości co do przyszłości wierzytelności oczekujących na odszkodowanie.

Przekazanie miało miejsce dzień przed planowanym wydaniem poprawionego planu restrukturyzacji FTX, dodając kolejną warstwę intrygi do już skomplikowanej sytuacji.

Według alertów PeckShield, dwie portfele powiązane z FTX i Alameda Research dokonały transferów. Portfel związany z FTX przeniósł 860 tokenów Tether Gold (XAUT) o wartości ponad 2 milionów dolarów do firmy handlu algorytmicznego Wintermute.

Tymczasem portfel związany z Alameda przelał 2027 Etherów, warte ponad 6,3 miliona dolarów, na dwie nieujawnione adresy. Chociaż dokładny cel tych transakcji pozostaje niejasny, zbiegają się one w czasie z krytycznym punktem postępowania upadłościowego FTX.

Nadchodzący termin na złożenie poprawionej wersji „Planu i Oświadczenia Dotyczącego Ujawnienia” 7 maja pozostawia wierzycieli z niecierpliwością oczekujących informacji na temat sposobu rekompensaty za poniesione straty.

Poprawiony plan restrukturyzacji obiecuje wierzycielom większą jasność co do ich ścieżki do odzyskania środków. Jednak niektórzy wierzyciele obawiają się, że zrewidowany plan może niewystarczająco uwzględnić ich interesy.

Trwające spory prawne, w tym procesy sądowe przeciwko firmie upadłościowej Sullivan & Cromwell (S&C), dodają skomplikowania.

Sukcesywne batalie prawne przedłużają proces rozstrzygnięcia, potencjalnie opóźniając dostęp wierzycieli do odszkodowań. Z ponad 490 milionami dolarów roszczeń już sprzedanych w 507 transakcjach, ścieżka do rozwiązania zdaje się być pełna wyzwań.

FTX, w trakcie postępowania upadłościowego, niedawno zgodził się sprzedać większość udziałów w startupie AI Anthropic za 884 miliony dolarów. Umowa oczekuje na ostateczne zatwierdzenie sędziego Johna Dorsey’a, który nadzoruje postępowanie upadłościowe FTX. Jeśli będzie zatwierdzona, przedstawiałaby niemal dwie trzecie udziałów FTX w Anthropic.