Ripple broni się przed żądaniem kary SEC w wysokości 2 miliardów dolarów

Ripple złożył sprzeciw wobec żądania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w wysokości 2 miliardów dolarów z tytułu kar pieniężnych.

W dokumencie opublikowanym przez prawnika obrony Ripple, Jamesa Filana, firma kwestionuje proponowane kary przez SEC jako zbyt dotkliwe. Ripple argumentuje, że sugerowane grzywny są nieproporcjonalne i proponuje kwotę 10 milionów dolarów.

Firma podkreśla, że żądane 2 miliardy dolarów kary przez Komisję nie są zgodne z rzeczywistymi okolicznościami sprawy. Ripple wyjaśnił, że chociaż uczestniczył w sprzedaży XRP, odbywała się ona transparentnie z zaangażowanymi inwestorami instytucjonalnymi, którzy byli w pełni świadomi szczegółów transakcji.

W dokumencie firma sugeruje znacznie niższą karę w wysokości 10 milionów dolarów, co ich zdaniem bardziej odpowiada charakterowi zarzutów i rzeczywistemu postępowaniu firmy. Ta kwota, według Ripple, jest wystarczająca do ochrony interesów prawnych, nie będąc jednocześnie zbyt dotkliwą.

Ripple podkreślił znaczące zwycięstwa, jakie odniosł w kluczowych kwestiach prawnych w trakcie procesu sądowego, sugerując, że żądania SEC są sprzeczne z ustaleniami sądu. Firma wskazała, że te zwycięstwa mogą osłabić stanowisko SEC.

James Filan podzielił się harmonogramem postępowania naprawczego w marcu, podając, że odpowiedź SEC jest planowana na 6 maja 2024 r. Kolejnymi krokami w sprawie będą analiza sprzeciwu Ripple i propozycji SEC przez sąd oraz ostateczna decyzja o karach, która ma być podjęta przez sędziego Analisę Torres.

Cena XRP zanotowała wzrost, obecnie notując wartość 0,5464 USD według CoinMarketCap, zwyżkując o 1,6%, osiągając szczyt na poziomie 0,5687 USD po ogłoszeniu złożenia sprzeciwu.