Nowy projekt ustawy w USA dotyczący opodatkowania korzyści z stake’owania

Dwaj bipartisaniczni legislatorzy amerykańscy, przedstawiciele Drew Ferguson i Wiley Nickel, zaproponowali Ustawę o Zapewnieniu Klarowności Podatkowej dla Aktywów Cyfrowych, aby zająć się kwestiami opodatkowania nagród za bloki zarobione przez górników kryptowalutowych.

Celem projektu ustawy jest wyjaśnienie opodatkowania nagród za stawianie (staking), proponując, aby były opodatkowane tylko w momencie ich sprzedaży, a nie w momencie ich nabywania. Ten krok ma na celu zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu i zapewnienie bardzo potrzebnej jasności inwestorom i przedsiębiorstwom z branży aktywów cyfrowych.

Przedstawiciel Ferguson podkreślił złożoność obecnego traktowania podatkowego nagród za aktywa cyfrowe, zwracając uwagę na zamieszanie, jakie powoduje to wśród inwestorów, oraz potencjał przeprowadzania amerykańskich przedsiębiorstw za granicę z powodu niepewności regulacyjnej.

Zaproponowana ustawa ma na celu ustalenie jasnych wytycznych podatkowych dla nagród za bloki z sieci proof-of-work i proof-of-stake, dostosowując opodatkowanie do sprzedaży lub wydania tych nagród, a nie ich nabycia.

Inicjatywa ta odzwierciedla rosnące wysiłki obustronne w celu rozwiązania wyzwań regulacyjnych w przestrzeni aktywów cyfrowych i pobudzenia innowacji w Stanach Zjednoczonych. Jest to ważny krok, który pobudzi inwestycje, wzmocni zaufanie inwestorów i zniechęci firmy do przenoszenia się za granicę.

Według demokratycznego pracownika na Capitol Hill, proponowane ustawodawstwo dotyczące stablecoinów jest mało prawdopodobne, aby zostało dołączone do ustawy o reautoryzacji Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA). Pomimo starań przedstawicieli Maxine Waters i Patricka McHenry’ego, liderzy zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów wahają się, aby połączyć ustawę o stablecoinach z ustawą FAA, która jest uważana za niezbędny akt prawny.

Mimo że połączenie tych dwóch ustaw byłoby niespotykane w polityce usług finansowych, ustawodawcy zazwyczaj dodają mniej popularne ustawodawstwo do większych ustaw, aby zdobyć poparcie obustronne.

Główny oficer polityczny Digital Chamber, Cody Carbone, wyraził sceptycyzm co do prawdopodobieństwa przejścia ustawodawstwa dotyczącego stablecoinów przed wyborami prezydenckimi w USA, dając mu tylko 35% szans. Carbone podkreślił trwającą debatę wokół kluczowych kwestii, takich jak nadzór regulacyjny i regulacja na poziomie stanowym, które utrudniły postęp w sprawie ustaw o stablecoinach, takich jak ustawa Clarity for Payment Stablecoins przedstawiciela Patricka McHenry’ego oraz ustawa Payment Stablecoin Act Lummis-Gillibrand.