Solana wypuszcza aktualizację rozwiązującą problemy z zatłoczeniem sieci.

Programiści Solany ogłosili w poniedziałek aktualizację beta głównej sieci, wersję 1.17.31, która ma rozwiązać niedawne problemy z zatłoczeniem sieci.

Aktualizacja ta konkretnie ma rozwiązać problemy spowodowane transakcjami spamowymi, które znacząco spowolniły czasy przetwarzania i powodowały częste niepowodzenia transakcji. Poza złagodzeniem zatłoczenia sieci, oczekuje się, że ustabilizuje problemy związane ze wzrostem zainteresowania.

Programista Solany, Anza, zachęcił walidatorów do aktualizacji węzłów, gdy udział zaległy spadnie poniżej 5%. Aktualizację należy przeprowadzić podczas okna, w którym możliwe jest monitorowanie, a napotkane problemy należy zgłosić na kanale mb-validators na Discordzie.

Wersja v1.17.31 jest teraz zalecana do ogólnego użytku przez walidatorów MainnetBeta. Ta wersja zawiera ulepszenia, które pomogą złagodzić trwające zatłoczenie na sieci Solana.

Na sieci Solana walidatorzy są uważani za zaległych, jeśli stają się nieaktywni. Procent udziału zaległego odzwierciedla całkowitą ilość SOL stawioną przez obecnie offline walidatorów. Dlatego programiści Solany zalecają, aby walidatorzy aktualizowali swoje węzły tylko wtedy, gdy udział zaległy spadnie poniżej 5%. Zapewnia to stabilność sieci podczas procesu aktualizacji.

Aktualizacja Solany kładzie podstawy pod płynne operacje

Aktualizacja ta następuje po okresie znacznego zatłoczenia na Solanie, który spowodował, że około 75% transakcji niebędących głosowaniami kończyło się niepowodzeniem. To zatłoczenie spowodowało zakłócenia dla wielu programistów, zmuszając ich do zawieszenia wdrożeń projektów na platformie.

Podczas gdy aktualizacja była w trakcie opracowywania, Solana przypisała problem błędowi, podkreślając, że nie jest to fundamentalna wada w samej sieci.

Fundacja Solany uznaje, że do zatłoczenia przyczyniło się wiele czynników. Obejmowały one wzrost popytu na przestrzeń bloku Solany, a także opóźnienia w wdrażaniu łatek mających na celu rozwiązanie problemów związanych z siecią.

Solana rozpoczyna wieloetapowy plan ulepszenia sieci

W ciągu ostatniego miesiąca SOL handlował w wąskim przedziale 160-200 dolarów. Aby Solana mogła wznowić trend wzrostowy ceny, byki będą musiały przepchnąć cenę powyżej poziomu oporu 200 dolarów.

Należy zwrócić uwagę, że poniedziałkowa aktualizacja beta głównej sieci stanowi pierwszy krok w serii zaplanowanych ulepszeń. Kolejne ulepszenia mają być zawarte w kolejnej wersji.