Urzędnicy z Hongkongu proponują Komitet Samoregulacyjny dla Monitorowania Zgodności w Branży Kryptowalut.

Stowarzyszenie Profesjonalistów od Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu (HKSFPA) wezwało do utworzenia samoregulacyjnego komitetu w firmach kryptowalutowych w mieście, aby usprawnić monitorowanie zgodności 22 kwietnia.

Organizacja zwróciła uwagę na brak ogólnej instytucji mającej na celu rozwój branży kryptowalut w Hongkongu. Krytykując obecną sytuację regulacyjną za nadmierny nadzór bez wystarczających mechanizmów koordynacji branżowej.

HKSFPA zaproponowało, aby Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) zachowała nadzór nad zachowaniem na rynku, a nadanie uprawnień licencyjnych nastąpiło wyłącznie w branży papierów wartościowych. Ponadto zalecono utworzenie instytucji samoregulacyjnej składającej się z przedstawicieli branży futures, asset management i wirtualnych aktywów.

Skuteczność samoregulacji w utrzymaniu zrównoważonego dynamicznego ryzyka i nagrody jest przedmiotem debaty. Niedawne problemy z zgodnością i defraudacją w sektorze kryptowalut Litwy sprawiły, że kraj zaostrza ramy regulacyjne od 2025 roku, mimo początkowego przyznania licencji ponad 580 firmom kryptowalutowym przy ograniczonym nadzorze.

W przeciwieństwie do Litwy, regulacje w Hongkongu są bardziej tolerancyjne wobec firm oferujących wirtualne aktywa, co potwierdzają ostatnie zatwierdzenia przez SFC notowań ETF na Bitcoin i Ethereum oraz wydanie oficjalnych licencji na wymianę kryptowalut takich jak Hashkey i OSL.

Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu (SFC) zatwierdziła pierwszą pulę ETF na spot Bitcoin 15 kwietnia. Po tej decyzji giełda Hongkońska (HKEX) będzie potrzebowała około dwóch tygodni, aby sfinalizować procedury notowania i inne ustalenia.

Zatwierdzone ETF na spot Bitcoin i Ether zostały uruchomione jako ETF na rzecz, umożliwiając emisję nowych akcji ETF za pomocą BTC i ETH. W przeciwieństwie do modelu emisji gotówkowej, gdzie nowe akcje ETF są emitowane tylko za gotówkę. Możliwość zakupu ETF na spot Bitcoin i Ether przez inwestorów z Chin kontynentalnych może być ograniczona, gdyż są oni wykluczeni z inwestowania w wirtualne aktywa.