Nowe uprawnienia ułatwiają brytyjskim organom ścigania konfiskatę kryptowalut.

Nowe uprawnienia ułatwiające brytyjskim agencjom egzekwowania prawa przejęcie kryptowalut wchodzą w życie w piątek.

Ukraiński Parlament uchwalił w zeszłym roku nowe przepisy, znane jako „Ustawa o Przestępczości Gospodarczej i Transparentności Korporacyjnej”. Ustawa ta poszerzyła uprawnienia lokalnych agencji egzekwowania prawa i przygotowała grunt pod szybsze przejmowanie kryptowalut.

Nowe uprawnienia, które wejdą w życie w piątek, umożliwią brytyjskim agencjom egzekwowania prawa przejęcie funduszy przed dokonaniem aresztowań.

Policja wdrożyła doradców taktycznych ds. kryptowalut na całym terenie kraju i już zarekwirowała setki milionów funtów w kryptowalutach. Zmiana ta okazała się kluczowa w walce z wykorzystywaniem kryptowalut przez zorganizowaną przestępczość, które wykorzystują decentralizację w celu uniknięcia interwencji. Uprawnienia te dają także brytyjskim agencjom egzekwowania prawa możliwość zarządzania przejętymi funduszami. Aktywa mogą teraz być przeniesione do portfela kontrolowanego przez agencje egzekwowania prawa. Następnie podejmowana jest decyzja, czy zniszczyć walutę czy ponownie wprowadzić ją do obiegu, „jeśli jej powrót do obiegu nie służy interesowi publicznemu.”