Nowy standard NFT ERC-7231 wchodzi na rynek

CARV, to samo-stanowiące oracle tożsamości i aplikacja do gier zasilana sztuczną inteligencją, niedawno ogłosiło ostateczne zatwierdzenie nowego standardu ERC-7231 NFT reprezentującego tokeny niemieszczące się w obrębie tożsamości (NFT), które są agregowane pod względem tożsamości.

Horizon ERC-7231

Zgodnie z komunikatem prasowym, dzięki standardowi Ethereum poparło plan CARV dotyczący suwerenności danych.

CARV oświadczył, że jest to „ważny krok w łączeniu różnych cyfrowych tożsamości i umożliwianiu użytkownikom posiadania swojej historii online, relacji i doświadczeń na różnych platformach.”

„To było ekscytujące dojście do tego punktu,” powiedział współzałożyciel CARV, Victor Yu, dla Cryptonews.

Połączenie wielu tożsamości w jedną

Ogłoszenie wyjaśniało, że ERC-7231 łączy wiele tożsamości Web2 i Web3 w jednego NFT. Realizuje także zaszyfrowane agregowanie danych tożsamości z wielu domen.

Zdaniem CARV, „wynikiem jest „tożsamość tożsamości”, która umożliwia samouwierzytelnienie, nakładanie się w sferze społecznej oraz generowanie wartości komercyjnej z ukierunkowanych danych użytkownika.”

Yu stwierdził, że „ta rozwiązanie rozłamuje bariery tożsamości i przepisuje zasady dotyczące własności danych.”

Standard oferuje trzy korzyści:

  • integracja protokołu z portfelami abstrakcyjnymi konta ułatwia onboardingu Web2 i Web3 – stąd, łatwiejsze przyjęcie;
  • połączenie wielu tożsamości w jedną umożliwia większą interoperacyjność między różnymi platformami i usługami;
  • użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi, decydując, w jaki sposób są one wykorzystywane.

Użytkownicy mogą zdecydować się udostępnić pewne informacje dotyczące tożsamości on-chain i off-chain, a następnie pasywnie zarabiają, gdy marki z nich korzystają.

ERC-7231 to teraz oficjalny standard, zbierający każdy element twojej sieci online w bezpieczny sposób w twoich rękach. Własne dane, chronione prywatnie.

Przyłącz się do tej cichej rewolucji.

A ERC-7231 zostało zintegrowane z CARV ID.

Zgodnie z ogłoszeniem, ponad 800 000 użytkowników gra w gry i zarabia nagrody na całym świecie dzięki rozwiązaniu CARV, które obejmuje liczne warstwy, począwszy od podstawowego stosu danych aż po warstwę aplikacji skoncentrowaną na grach.

Identyfikator CARV został przyjęty przez ponad 900 000 użytkowników na całym świecie w regionach Azji Południowo-Wschodniej, Japonii, Wspólnoty Niepodległych Państw, USA, Wielkiej Brytanii i Ameryki Łacińskiej.

Dzienne aktywne liczby zbliżają się do 500 000 w różnych grach i ekosystemach.